Supervisie - Hoogendijk Coaching en OpleidingHoogendijk Coaching en Opleiding

Supervisie

Adriaan Hoogendijk geeft supervisie sinds hij zijn vak overdraagt aan nieuwe collega’s, nu ook zo’n dertig jaar. Het verschil tussen supervisie en coaching is niet zo groot. Ook voor supervisie geldt, dat er feedback ontstaat waar dat nodig is. Er wordt meegedacht waar dat relevant is en doorgevraagd waar benieuwdheid leeft. Zo ontstaan de nieuwe perspectieven, visies en uitgangspunten.

Supervisie gaat vooral over de vraag wat er allemaal speelt in de coach naar aanleiding van zijn of haar contact met een cliënt. Dat is niet verwonderlijk, want de cliënt heeft – als het goed is – niet alleen contact met een professional, maar ook met een mens. Die altijd aan het leren is, ook tijdens zijn of haar functioneren als coach. Sterker nog, wanneer de coach tijdens het coachen niet in de grondhouding zit van leren, gaat dat ten koste van de kwaliteit van de coaching. Daarbij komt, coaching gaat vaak om de toename van zelfliefde, want dat is een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling en een toename van authenticiteit.

Dat geldt op de eerste plaats natuurlijk voor de coach zelf. Die het goede voorbeeld moet geven en besmettelijk dient te zijn in zelfliefde. Ook de coach zelf is nooit uitgeleerd. Altijd zijn er weer nieuwe aspecten in jezelf te ontdekken, te transformeren of los te laten. Als je echt wilt opschieten in het leven, dan moet je coach worden. Want je zit voortdurend in het brandpunt van te transformeren aspecten van mensen en ook in jezelf. Veel hierover is te vinden in de boeken Bezielend Coachen (vakboek) en Gids voor Gevorderden (publieksboek).

Vakwerk van de bovenste plank

Supervisie voor coaches en andere mensbegeleiders is vanzelfsprekend. Effectief en helder begeleiden van mensen is vakwerk van de bovenste plank. Het vraagt van onszelf eigenlijk een voortdurend transformatieproces van onze eigen innerlijke hindernissen. Waardoor we steeds meer innerlijke vrijheid en ruimte kunnen aanwenden voor adequate begeleiding, en het gebruik van onze intuïtie daarbij. Supervisie en andere professionaliseringsactiviteiten zijn mogelijk op individuele basis, maar kunnen ook in de vorm van workshops worden gevolgd. Zie hiervoor de workshoppagina.

Enkele citaten uit mijn vakboek voor coaches: ‘De vraag is wanneer een coach, loopbaancoach of executive coach nu precies is uitgeleerd. Het antwoord kan niet anders zijn dan: nooit! Maar hij moet zich ook niet nerveus blindstaren op al wat hij nog niet weet of kan […]

Coaches hebben kritische omstanders nodig. Dat kunnen zij voor elkaar zijn door elkaar te coachen, feedback te geven en elkaar daarbij niet te sparen. Ieder mens, dus ook iedere coach, heeft actuele levensvraagstukken. Om daarmee adequaat verder te komen heb je elkaar nodig. Voorts heb ik de ervaring dat de mate, waarin je in een dynamische relatie staat met betrekking tot je persoonlijke ontwikkelingsproces, evenredig is met de mate, waarin de kwaliteit van je coaching toeneemt. Ik adviseer daarom iedere coach, maar ook iedereen die een leidinggevende functie heeft, alsmede iedere ondernemer, om minimaal tweemaal per jaar een coach aan te stellen. En om samen met hem of haar kritisch de huidige stand van zaken te overdenken om potentiële valkuilen en blinde vlekken tijdig te kunnen ontmaskeren.’

Andere coachgebieden

Loopbaancoaching Executive-coaching Relatiecoaching Lezingen enzo Jongerencoaching Ondernemerscoaching Seniorencoaching

Enkele reacties van cliënten