Lezingen enzo - Hoogendijk Coaching en OpleidingHoogendijk Coaching en Opleiding

Lezingen en workshops enzo

Voor kleine groepen, maar ook voor grote zalen is Adriaan Hoogendijk gewend te spreken. Honderden keren is hij opgetreden in organisaties en op congressen. Over alle onderwerpen, waarover hij in de loop der tijden heeft gepubliceerd. Over zijn ervaringen als coach, als adviseur, als trainer, als opleider, als schrijver, als directeur, als ondernemer, als pionier, als methodiekontwikkelaar, als visieontwikkelaar, als cultuurfilosoof, als deskundige op het gebied van gender en seksuologie, als androgyn mens ….

Afstemming met de opdrachtgever is belangrijk. Wat is het doel van de lezing? Welke onderwerpen verdienen in de actualiteit van de organisatie of het congres de nodige aandacht? Wie is het publiek en wat houdt hen bezig?

Levendige wisselwerking

Als het passend en mogelijk is, verzorgt Adriaan graag een levendige wisselwerking met zijn toehoorders, want mensen leren en ontdekken steeds meer door zelf dingen te doen. Het Bezielingsspel bijvoorbeeld leent zich erg goed voor nieuwe ontdekkingen op het gebied van algemene levenskunst of specifieke levensvraagstukken. Hij geniet er met volle teugen van om zijn inspiratie en opgebouwde levenskunst te delen met vele anderen.

Op zoek naar herovering en vergroting van intuïtieve vaardigheden?

Intuïtie maakt mensen veel krachtiger, steviger, speelser en kleurrijker. Precies wat nodig is om je tot grote hoogte te ontwikkelen als coach of mensenwerker anderszins. Het is een emancipatieslag, die we kunnen maken na eeuwen van onderdrukking van de ongelooflijke rijkdom van onze intuïtie. Het is een workshop van een dagdeel of van een hele dag zeker de moeite waard.

Op zoek naar de magiër, de sjamaan, de genezer of de oude wijze in jezelf

De meeste coaches kennen het wel. Die heel bijzondere momenten waarop er iets belangrijks gebeurt in het proces van de cliënt, maar die zo lastig te benoemen zijn. Ze ontstaan toch door de bijzondere wisselwerking die je met je cliënt bent aangegaan.

We kunnen op zoek gaan naar de magiër, de sjamaan, de ‘genezer’ of de oude wijze in jezelf. Die een bijzondere en waardevolle helper is in het werk als coach, als mensbegeleider of als leider? Wat is het voor talent, die ‘innerlijke genezer of magiër’ in jezelf? Met welke bijzondere kwaliteiten?

We werken vooral in wisselende tweetallen met verschillende vormen van inquiries (vraagstructuren) en intuïtieve werkvormen. Het gaat daarbij ook om gebruikmaking van de wijsheid van het lichaam of van wat we zouden kunnen noemen ‘oude wijsheid’.

Coachen met de Bezielingsplaten

Coachen kan speels door te staan en te bewegen op platen van de elementen water, aarde, lucht en vuur, en op platen met kern- of zielteksten en op innerlijke hindernissen. Een vraagstuk komt in beweging, wordt vanzelf duidelijk en tegelijk op mentaal, emotioneel, lichamelijk en energetisch niveau kan er transformatie, helderheid en rust ontstaan. Mensen hebben altijd een verlangen en de vraag is: wat staat er in de weg om dit verlangen ook daadwerkelijk te realiseren? Welke innerlijke hindernissen zijn er en hoe deze te transformeren?

Vanuit het werken met de Elementenvierhoek zijn twee nieuwe methodieken ontstaan. Enerzijds Het Bezielingsspel, anderzijds het Coachen op Bezielingsplaten, een ruimtelijk-energetische vorm van coaching. Daarbij staat en loopt de cliënt of trainee op of over zijn persoonlijke keuzes uit 31 verschillende vloerplaten (4 vuur- 4 lucht-, 4 aarde- en 4 waterplaten; 7 innerlijke hindernissen en 8 kernplaten).

Door deze methodiek blijken alle menselijke niveaus (fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch) doeltreffend samen te werken. Mensen staan vaak ter plekke al te transformeren. Daarom is de effectiviteit van deze coaching ook groot. Deze werkwijze vraagt van de begeleidende coach een sterk oplettende en intuïtieve manier van begeleiden.

Groepssupervisie voor Coaches

De professionaliteit van coaching vraagt voortdurend om zelfreflectie en transformatie van jezelf. Je cliënten dagen je uit tot grensverlegging. Iedere keer opnieuw stuit je op blinde vlekken van jezelf. Supervisie is daarom regelmatig van groot belang. En wat is er doeltreffender, maar ook plezieriger dan deze onderwerpen met elkaar te delen en ook van elkaar te leren? Vandaar groepssupervisie in een groep van maximaal acht personen. Daardoor is er ruim aandacht voor ieders reflectie- en ontdekkingsproces. Adriaan heeft van tevoren geen vast programma, hij laat zich leiden door wat de intuïtie hem ingeeft, wat de wijsheid van zijn lichaam hem zegt. Hij blijft benieuwd, vraagt door, en kiest vaak ongebaande paden, invalshoeken en perspectieven.

Op aanvraag

Lezingen en workshop zijn op aanvraag verkrijgbaar en worden in afstemming met de opdrachtgever vormgegeven.

Andere coachgebieden

Loopbaancoaching Executive-coaching Seniorencoaching Relatiecoaching Supervisie Jongerencoaching Ondernemerscoaching

Enkele reacties van cliënten