Lezingen enzo - Hoogendijk Coaching en OpleidingHoogendijk Coaching en Opleiding

Lezingen enzo

Voor kleine groepen, maar ook voor grote zalen is Adriaan Hoogendijk gewend te spreken. Honderden keren is hij opgetreden in organisaties en op congressen. Over alle onderwerpen, waarover hij in de loop der tijden heeft gepubliceerd. Over zijn ervaringen als coach, als adviseur, als trainer, als opleider, als schrijver, als directeur, als ondernemer, als pionier, als methodiekontwikkelaar, als visieontwikkelaar, als cultuurfilosoof, als deskundige op het gebied van gender en seksuologie, als androgyn mens ….

Afstemming met de opdrachtgever is belangrijk. Wat is het doel van de lezing? Welke onderwerpen verdienen in de actualiteit van de organisatie of het congres de nodige aandacht? Wie is het publiek en wat houdt hen bezig?

Levendige wisselwerking

Als het passend en mogelijk is, verzorgt Adriaan graag een levendige wisselwerking met zijn toehoorders, want mensen leren en ontdekken steeds meer door zelf dingen te doen. Het Bezielingsspel bijvoorbeeld leent zich erg goed voor nieuwe ontdekkingen op het gebied van algemene levenskunst of specifieke levensvraagstukken. Hij geniet er met volle teugen van om zijn inspiratie en opgebouwde levenskunst te delen met vele anderen.

De Dag van de Intuïtie

Intuïtie maakt mensen veel krachtiger, steviger, speelser en kleurrijker. Precies wat nodig is om je tot grote hoogte te ontwikkelen als coach. Daarom heb ik besloten om daar een hele dag van te maken. Een dag van ontdekking van de bron van je intuïtie en een dag van beleving van resultaten van je intuïtie. Het is een emancipatieslag, die we kunnen maken na eeuwen van onderdrukking van de ongelooflijke rijkdom van onze intuïtie. Op een vrijdag in januari van ieder jaar (zie agenda) is er een Dag van de Intuïtie van Hoogendijk Coaching en Opleiding. Van 10.00 tot 17.00 uur, in het conferentieoord Samaya in Werkhoven.

Op zoek naar de magiër, de sjamaan, de genezer of de oude wijze in jezelf

De meeste coaches kennen het wel. Die heel bijzondere momenten waarop er iets belangrijks gebeurt in het proces van de cliënt, maar die zo lastig te benoemen zijn. Ze ontstaan toch door de bijzondere wisselwerking die je met je cliënt bent aangegaan.

Tijdens de Dag van de Intuïtie gaan we op zoek naar de magiër, de sjamaan, de ‘genezer’ of de oude wijze in jezelf. Die een bijzondere en waardevolle helper is in het werk als coach, als mensbegeleider of als leider? Wat is het voor talent, die ‘innerlijke genezer of magiër’ in jezelf? Met welke bijzondere kwaliteiten?

We werken vooral in wisselende tweetallen met verschillende vormen van inquiries (vraagstructuren) en intuïtieve werkvormen, waarbij steeds nieuwe antwoorden op buiten-mentale wijze ontstaan. Het gaat bij de magie immers vaak om gebruikmaking van de wijsheid van het lichaam of van wat we zouden kunnen noemen ‘oude wijsheid’.

Resultaat van deze dag

De Dag van de Intuïtie is bedoeld voor iedereen (coaches, managers en anderen) die denkt dat er misschien een ‘magiër’, ‘genezer’ of ‘oude wijze’ in hem of haar schuilt. Aan het eind van de dag heb je aanzienlijk meer informatie over je innerlijke genezer of magiër, over je bijzondere en oude zielskwaliteiten, die ook in je werk zo wonderlijk en effectief kunnen uitwerken.

Workshops

Drie inspirerende workshops

  • Werken met Het Bezielingsspel (van 14.00 – 17.00 uur – Datum op aanvraag)
  • Coaching op de Bezielingsplaten (van 14.00 – 17.00 uur – Datum op aanvraag)
  • Supervisie voor coaches (van 14.00 – 17.00 uur – Datum op aanvraag)

Voor al deze workshops geldt:
Dag: De workshops vinden altijd plaats op een vrijdag.

Plaats: Hoogendijk Coaching en Opleiding, Kortenburglaan 2 M (Roze Villa) in Doorn

Aantal deelnemers: 6 personen.

Er is geen sprake van open inschrijvingen. Wel de mogelijkheid van aanmelding van groepen van tenminste 4 personen.
Kosten: € 90,00, excl. 21 % BTW.

Workshop Werken met Het Bezielingsspel

Het Bezielingsspel wordt altijd gestart met een ontwikkelingsvraag. Bijvoorbeeld: Hoe laat ik mijn verbondenheid toe? Hoe ontdek ik mijn passie? Hoe krijg ik spannender werk? Wat heb ik nodig om authentieker te worden? Hoe word ik een stevige coach? Hoe word ik een geduldige coach? Hoe word ik een creatieve vragensteller? Hoe word ik een coach die wondertjes laat ontstaan? Hoe blijf ik benieuwd als coach?

De ontwikkelingsvraag in het midden van het spelbord moet gebaseerd zijn op een ontwikkelingsverlangen, want waar verlangens liggen, daar ligt ook kracht. Het gaat er bij dit spel om innerlijke hindernissen te overbruggen, om verlangens en andere levenskwaliteiten vrij te maken en vrijer te kunnen vormgeven, ter meerdere bezieling in leven en werk. Het feest der innerlijke hindernissen noem ik het, want transformatie ervan levert nieuwe wijsheid op, die weer gedeeld kan worden met andere mensen. Door het Bezelingsspel ontstaan er 20 nieuwe perspectieven.

Grondstructuur

Het spel heeft eigenlijk dezelfde grondstructuur als het leven zelf. Je wil op koers blijven, maar er zijn hindernissen, en wat heb je nodig om die te nemen? Daarom is het spel ook breed inzetbaar.
Hoe gebruik je het spel als coach? Als teamcoach? Als trainer? Welke effecten kan het spel hebben? Het zal op deze middag duidelijk worden.

De workshop is vooral bedoeld voor coaches, trainers en andere mensbegeleiders.

Marijke Brandt schrijft: “Ik heb intens genoten van je kennis, die je zo gul deelt, en van je authenticiteit. Heerlijk om zo met alles erop en eraan jezelf te kunnen zijn!”

Workshop Coaching op de Bezielingsplaten

Coachen kan speels door te staan en te bewegen op platen van de elementen water, aarde, lucht en vuur, en op platen met kern- of zielteksten en op innerlijke hindernissen. Een vraagstuk komt in beweging, wordt vanzelf duidelijk en tegelijk op mentaal, emotioneel, lichamelijk en energetisch niveau kan er transformatie, helderheid en rust ontstaan. Mensen hebben altijd een verlangen en de vraag is: wat staat er in de weg om dit verlangen ook daadwerkelijk te realiseren? Welke innerlijke hindernissen zijn er en hoe deze te transformeren?

De methodiek

Vanuit het werken met de Elementenvierhoek zijn twee nieuwe methodieken ontstaan. Enerzijds Het Bezielingsspel, anderzijds het Coachen op Bezielingsplaten, een ruimtelijk-energetische vorm van coaching. Daarbij staat en loopt de cliënt of trainee op of over zijn persoonlijke keuzes uit 31 verschillende vloerplaten (4 vuur- 4 lucht-, 4 aarde- en 4 waterplaten; 7 innerlijke hindernissen en 8 kernplaten).

Door deze methodiek blijken alle menselijke niveaus (fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch) doeltreffend samen te werken. Mensen staan vaak ter plekke al te transformeren. Daarom is de effectiviteit van deze coaching ook groot. Deze werkwijze vraagt van de begeleidende coach een sterk oplettende en intuïtieve manier van begeleiden.

Groepssupervisie voor Coaches

De professionaliteit van coaching vraagt voortdurend om zelfreflectie en transformatie van jezelf. Je cliënten dagen je uit tot grensverlegging. Iedere keer opnieuw stuit je op blinde vlekken van jezelf. Supervisie is daarom regelmatig van groot belang. En wat is er doeltreffender, maar ook plezieriger dan deze onderwerpen met elkaar te delen en ook van elkaar te leren? Vandaar groepssupervisie in een groep van maximaal acht personen. Daardoor is er ruim aandacht voor ieders reflectie- en ontdekkingsproces.

Programma Groepssupervisie

Adriaan heeft van tevoren geen vast programma, hij laat zich leiden door wat de intuïtie hem ingeeft, wat de wijsheid van zijn lichaam hem zegt. Hij blijft benieuwd, vraagt door, en kiest vaak ongebaande paden, invalshoeken en perspectieven.

Andere coachgebieden

Loopbaancoaching Executive-coaching Seniorencoaching Relatiecoaching Supervisie Jongerencoaching Ondernemerscoaching

Enkele reacties van cliënten