Praktische informatie over de opleiding tot Bezielingscoach - Hoogendijk Coaching en OpleidingHoogendijk Coaching en Opleiding

Adriaan over de opleiding ...

'Iedere menselijke ontwikkeling is, als het goed is, een toename aan zelfliefde!'

Adriaan over de opleiding ...

'Zelfliefde is uitermate besmettelijk voor anderen! De coach heeft het dus gezellig met zichzelf!'

Adriaan over de opleiding ...

'De kwaliteit van coaching wordt onder meer bepaald door de intuïtieve vaardigheden van de coach en de 'oude wijsheid' die de coach met zich meedraagt.'

Adriaan over Opleiding

'Ik wil geen opleider zijn die zelf al helemaal 'klaar' is. Ik vind mensen die klaar willen zijn nogal saai! Dan is de spirit eruit!'

Opleiding tot Bezielingscoach

Bezieling in leven, werk en relaties

Brede vakopleiding èn Masterclass

Praktische informatie

 • de opleidingsweekenden starten steeds na de lunch van de eerste dag om 14.00 u. en eindigen vóór het diner op de laatste dag, om 17.00 u;
 • het aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12;
 • de opleiding wordt gehouden in het landelijk gelegen conferentiecentrum Samaya, Hollende Wagenweg 20, 3985 SG Werkhoven (ten zuid-oosten van Utrecht) (Tel.: 0343 552 332);
 • de deelnemers moeten rekenen op een studiebelasting van circa drie dagdelen per week, inclusief de opleidings- en supervisiedagdelen, de intervisie, het maken van de coachopdrachten, de gesprekken met de oefencliënten en de literatuurstudie.

Data

 • Groep 17: Start 2 maart, 2018: weekend 1: 2, 3, 4 maart, 2018; weekend 2: 14, 15 april, 2018; weekend 3: 1, 2, 3 juni, 2018; weekend 4: 6, 7, 8 juli, 2018; weekend 5: 7, 8, 9 september, 2018;
 • Groep 18: Start 9 november 2018: weekend 1: 9, 10, 11 november 2018; weekend 2: 21, 22 en 23 december 2018; weekend 3: 18, 19, 20 januari 2019; weekend 4: 1, 2, 3 maart 2019; weekend 5: 12, 13, 14 april 2019;
 • Groep 19: Start 22, 23, 24 feb. 2019; weekend 2: 5, 6, 7 april 2019; weekend 3: 24, 25, 26 mei 2019; weekend 4: 5, 6, 7 juli 2019; weekend 5: 6, 7, 8 september 2019 (max. 11 pers.);
 • Groep 20: Start 10, 11, 12 mei 2019; weekend 2: 21, 22, 23 juni 2019; weekend 3: 30, 31 aug. en 1 sept. 2019; weekend 4: 11, 12, 13 okt. 2019; weekend 5: 6, 7, 8 december 2019;
 • Groep 21: Start 8, 9, 10 november 2019; weekend 2: 14, 15, 16 december 2019; weekend 3: 31 jan. en 1, 2 feb. 2020; weekend 4: 20, 21, 22 maart 2020; weekend 5: 8, 9, 10 mei 2020.

De kosten

De kosten zijn: € 6.450,- (vanwege de CRKBO-accreditatie BTW-vrij).

In deze kosten zijn inbegrepen:

 • een individueel (vrijblijvend) oriënterend -, c.q. toelatingsgesprek met Adriaan Hoogendijk (kan ook per skype);
 • 35 opleidingsdagdelen;
 • verblijfskosten bij conferentiecentrum Samaya te Werkhoven, gedurende vijf blokken van 2 à 3 dagen;
 • een fijnmazige infrastructuur van opdrachten en literatuur tussen deze dagen in;
 • een set van 31 Bezielingsplaten, het vakboek Bezielend Coachen, het boek Geluk voor Gevorderden en het boek Loopbaanzelfsturing, ontwikkeld of geschreven door Adriaan Hoogendijk (t.w.v. € 250,00);
 • een opleidingsmap (de coachopdrachten worden digitaal aangeleverd t.b.v. gebruik in de eigen coachpraktijk);

Een lijst van verplichte literatuur van andere auteurs is niet inbegrepen (circa € 275,00).
Een gespreide betaling van de opleidingskosten is bespreekbaar.

De opleidingsruimte in Samaya, Werkhoven

Toelating en resultaat van de opleiding tot bezielingscoach

Voorafgaand aan de opleiding wordt een diepgaand oriënterend gesprek gevoerd, waarin gekeken wordt naar geschiktheid, werk-denk-niveau en motivatie. In dit gesprek worden ook persoonlijke ontwikkelingsdoelen geformuleerd. Wanneer er twijfels rijzen over geschiktheid voor het beroep van coach, dan wordt men niet toegelaten. Daardoor komt tussentijdse uitval bijna niet voor. Tijdens de presentatie van zichzelf als coach, tijdens het laatste dagdeel van de opleiding, blijkt steevast dat studenten zich hebben ontwikkeld als een krachtige, uitgebalanceerde, coach, die zichzelf duidelijk en resultaatgericht naar de markt toe kan presenteren.

Algemene informatie over de opleiding

Voor de algemene informatie over de opleiding, klik op deze button.

Algemene informatie

10 uitgangspunten voor leren

 • Leren en ontwikkelen is voor iedereen die benieuwd is naar zijn eigen kern en deze op analytische wijze wil kunnen beschouwen.
 • Het is handig om het ‘niet-weten’ toe te laten, waardoor er ruimte ontstaat voor authentieke leerprocessen.
 • Startpunt van ontwikkeling is de rijkdom van ieders levensbagage. Ontwikkeling is geworteld in het erkennen van de overvloed aan reeds aanwezige kwaliteiten en het vruchtbaar inzetten daarvan.
 • Kern van het levensleerproces is het erkennen en transformeren van de eigen innerlijke hindernissen. Dit vraagt in de praktijk om een balans tussen speelsheid en diepgang, veiligheid en uitdaging.
 • Het eigen maken van visies en modellen is nodig voor adequate zelfsturing in het leven en voor het blijven uitbouwen van onze levenswijsheid.
 • Het vuur-element: het individuele ontwikkelverlangen is de stuwende kracht van het leren. Het is wenselijk om in alle levenssituaties de eigen drijfveren en fascinaties te blijven volgen. Zo is leven en leren een vitaliserend en bezielend proces.
 • Het lucht-element: reflectie op de eigen ontwikkelprocessen is cruciaal. Betekenis ontstaat in de uitwisseling van ideeën; vraagstukken worden vanuit verschillende invalshoeken benaderd. De innerlijke levensfilosoof zal zich hierdoor ontwikkelen.
 • Het water-element: de communicatie wordt met zorg voor afstemming vormgegeven. Men wordt tegemoet getreden vanuit betrokkenheid, empathie en een wens tot echt contact.
 • Het aarde-element: ontwikkelen is geen doel op zich; het vinden van antwoorden en het concretiseren en realiseren van resultaten geeft kracht en stevigheid. De professionele situatie is altijd vertrekpunt en einddoel van het leren.
 • Het resultaat van ieder leerproces is een mens die steeds beter zichzelf aanstuurt tot bezieling en vitaliteit, doordat hij zichzelf de levensvragen die opkomen blijft stellen. Een mens die vanuit de eigen ervaring met het positief inzetten van innerlijke hindernissen ook een besmettelijk voorbeeld kan zijn voor anderen.

-o-o-o-

Studenten zeggen na afloop van de opleiding tot bezielingscoach…

Adriaan Hoogendijk Coaching