Opleidingen - Hoogendijk Coaching en OpleidingHoogendijk Coaching en Opleiding

Adriaan over de opleiding ...

'Iedere menselijke ontwikkeling is, als het goed is, een toename aan zelfliefde!'

Adriaan over de opleiding ...

'Zelfliefde is uitermate besmettelijk voor anderen! De coach heeft het dus gezellig met zichzelf!'

Adriaan over de opleiding ...

'De kwaliteit van coaching wordt onder meer bepaald door de intuïtieve vaardigheden van de coach en de 'oude wijsheid' die de coach met zich meedraagt.'

Adriaan over Opleiding

'Ik wil geen opleider zijn die zelf al helemaal 'klaar' is. Ik vind mensen die klaar willen zijn nogal saai! Dan is de spirit eruit!'

Bezielend coachen, vanuit je hoofd, je hart en je creatiebron

Bij onze coachopleidingen staat bezieling centraal: Werken vanuit volledig mens zijn, en in volle verbinding met jezelf. Daarmee de ander verrijken met meer zelfinzicht en zelfliefde. Dat maakt je werk niet alleen mooier, maar ook effectiever: Alleen door je intuïtie optimaal in te zetten kom je sneller tot de kern. Wij bieden gedegen vakopleidingen, met verdieping en inspiratie, en een breed scala van effectieve methodieken.

Onze opleidingen vormen tegelijk een levensschool, die je verrijkt als mens. Daarom worden ze gevolgd door mensen die ook zelf bezieling, door coachen die verdieping zoeken in zichzelf en in hun werk, door mensen (vaak hooggevoelige en wijze mensen, jongeren en ouderen) die graag ook anderen willen begeleiden. En ook zijn er leidinggevenden, die niet alleen resultaatgericht, maar ook relatiegericht in hun leiderschapsstijl willen staan.

Werken vanuit je levensmissie

De coachopleidingen bij Hoogendijk voeden je, niet alleen met kennis, maar ook vooral als mens. Het is de bedoeling dat de authentieke coach in je geboren wordt. Zo werkt het bij ons. Daarom zijn we zo blij dat we door de coronamaatregelen onze opleidingen hebben omgevormd tot individuele opleidingen. Wij als opleiders en supervisoren kunnen nu veel meer ‘maatwerk’ leveren om die authentieke coach in je te verwelkomen.

Ook onze studenten blijken heel enthousiast te zijn met de nieuwe werkvormen. Overigens krijgen onze studenten een lijst met foto’s en tel. nrs. van de andere studenten, zodat zij contact met elkaar kunnen opnemen voor 1) elkaar coachen, 2) samen oefenen met methodieken, 3) intervisie. De studenten blijken daar in de praktijk veel gebruik van te maken.

Brede selectie coachmethodieken

Adriaan Hoogendijk startte als eerste in Nederland een uitgebreide opleiding tot loopbaancoach en heeft daarmee een grote invloed uitgeoefend op de branch van coaching als geheel. Op basis van tientallen jaren ervaring hebben we een uiterst effectieve selectie samengesteld van coachmethodieken en technieken. Zo krijg je precies de juiste kennis om een breed geoutilleerd coach te worden.

Daarnaast is Adriaan voortdurend bezig gebleven met vernieuwingen en actualiseringen, die nodig zijn omdat ook de samenleving in snel tempo verandert. Daarom is het zo nodig om in de methodieken en coachopdrachten een appel te doen op de authentieke kracht van zowel de coach als van zijn cliënten. Mondiaal bevinden wij ons in een veld van uitdagingen te midden van de polariteit tussen angst en liefde. Daarom is het belangrijk om steviger dan ooit te staan in de zelfliefde, als basis voor leven, verbondenheid, keuzes maken, samen werken en coachen.


Groei van empathie en intuïtie

Door je empathische en intuïtieve talenten te laten groeien leg je beter verbinding met cliënten en met jezelf, en krijg je meer diepgang en verhoog je de effectiviteit. Dan maak je je hooggevoeligheid vruchtbaar. Hooggevoeligheid is dan niet alleen maar een last waarmee je slim moet omgaan door de innerlijke grenswachter te laten groeien. Hooggevoeligheid wordt dan juist een prachtig coachtalent.

Combinatie van ernst en speelsheid

Coaching is natuurlijk serieus werk, maar naast ernst is ook speelsheid minstens zo belangrijk om ook met enige luchtigheid en humor te werk te kunnen gaan. Dat geeft in de praktijk optimale resultaten, want leven is echt een kwestie van onleuke gevoelens en huilen, maar ook een kwestie van verwondering, ontdekkingen, transformaties, verwerkingen, vergeving, vreugde, glimlachen en schaterlachen.

De bezielende coachopleidingen

Naast een brede selectie van coachmethodieken ontwikkel je jezelf als volledig mens, met veel aandacht voor authenticiteit en speelsheid. Daar wordt in de opleidingensessies en in de supervisie ook op gelet. Supervisie vindt onder meer plaats aan de hand van verslagen van de gesprekken met de oefencliënten. De verslagen worden gemaakt aan de hand van een matrix. Eén van de vragen in deze matrix is tekenend: “In hoeverre heb je het tijdens het gesprek gezellig gehad met jezelf?”

-o-o-o-
Claartje van Sijl schrijft: “Met zijn schaterlach en oprechte verwondering maakt Adriaan een feest van het ontdekken van wijsheid en talenten.
Diepgaande groei is vaak spannend, best lastig, en soms zwaar, maar bij Adriaan ben je in uitstekende handen om dit luchtig, met humor,
liefdevol en met grote diepgang aan te gaan. Ik heb zijn opleiding tot bezielingscoach ervaren als een ware snelkookpan die zeer doordacht in elkaar zit.”
-o-o-o-

De Opleiding tot bezielende Loopbaancoach

In deze opleiding verdiep je je kennis en vaardigheden, specifiek met betrekking tot een breed scala van loopbaanvraagstukken.

Aandachtspunten

 • Coaching met bezielingsplaten
 • Toepassing enneagrammatische handtekening en Voice Dialogue in loopbaan context
 • Werken met polariteit tussen angsten en verlangens
 • Verhelderen levensmissie
 • Persoonlijk ondernemerschap
 • CV en sollicitatievaardigheden
 • Mannelijke/vrouwelijke aspecten van loopbaanzelfsturing
 • Verdieping intuïtieve vaardigheden

Inclusief

Een uitgebreid opleidingsboek, de kleine en de grote bezielingsplaten, supervisie over de coachtrajecten met oefencliënten.

Exclusief

Aan te schaffen literatuur van circa € 130,-.

Geaccrediteerd Post-HBO diploma

Deze opleiding wordt afgesloten met een CPION-geaccrediteerd post-HBO diploma tot Bezielende Loopbaancoach.

Investering

Drie dagdelen per week gedurende vier à vijf maanden.
Deze opleiding kost € 5950,- (BTW-vrij).

De Opleiding tot bezielende 2e Spoorcoach

Deze opleiding bevat de noodzakelijke kennis en vaardigheden van de bezielende loopbaancoach, maar ook specifiek met betrekking tot de begeleiding van cliënten die een de 2e spoortraject gaan doorlopen. De cliënt, die om gezondheidsredenen een andere functie bij een andere organisatie moet gaan zoeken, bevindt zich in een heel specifieke juridische situatie, waarin ook de werkgever, de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige, de uitkeringsinstantie en meestal ook betrokken behandelaars een cruciale rol spelen.

Om in dit veld bezielend èn effectief te kunnen coachen, worden veel diplomatiek gevoel en verbindende communicatieve vaardigheden voorondersteld, alsmede extra kennis, ervaring, inzicht en wijsheid van de coach. Daarom werken Eliane van Beukering (auteur van: In 10 stappen een succesvolle 2e spoorcoach) en Adriaan Hoogendijk (auteur van Bezielend Coachen en Loopbaanzelfsturing) samen om de rijke kennis en ervaring met 2e spoorbegeleiding èn de rijke kennis en ervaring met bezielend coachen samen te laten stromen in een effectieve 2e spoorcoachopleiding.

In dit werkveld heb je te maken met de kaders vanuit de wetgeving. Daarin is expliciet aangegeven aan welke eisen de reïntegratie moet voldoen, zowel in tijdsplanning als ook in inhoud. Tijdens deze opleiding leer je hoe je jouw cliënt op een bezielende manier binnen deze kaders op weg kan helpen.

Aandachtspunten

 • Inzicht krijgen in de complexe context van 2e spoorcoaching
 • Hoe start je een 2e spoortraject?
 • Welke rapportagevormen zijn er en hoe ga je daar invulling aan geven?
 • Hoe om te gaan met allerlei mogelijke vraagstukken in deze werksetting?
 • Coaching met bezielingsplaten (tafelmodel)
 • Toepassing enneagrammatische handtekening en Voice Dialogue in loopbaan context
 • Werken met polariteit tussen angsten en verlangens
 • Noodzakelijke ingrediënten van de tussentijdse rapportage
 • Verhelderen levensmissie
 • Persoonlijk ondernemerschap
 • CV en sollicitatievaardigheden
 • Mannelijke/vrouwelijke aspecten van loopbaanzelfsturing
 • De zin van ziek-zijn en vruchtbaar omgaan met ziek zijn
 • Verdieping intuïtieve vaardigheden
 • Noodzakelijke ingrediënten van het eindverslag met het oog op de behaalde of te behalen passende functie

Inclusief

Een boek en reader van Eliane van Beukering en een boek, een opleidingsboek en de bezielingsplaten (tafelmodel) ontwikkeld door Adriaan Hoogendijk, begeleiding van Eliane van Beukering en Adriaan Hoogendijk, en supervisie over de coachtrajecten met oefencliënten.

Exclusief

Aan te schaffen literatuur van circa € 180,-.

Geaccrediteerd Post-HBO diploma

Deze opleiding wordt afgesloten met een CPION-geaccrediteerd post-HBO diploma tot Bezielende Loopbaancoach, alsmede een diploma van Hoogendijk Coaching en Opleiding, met een uitgebreide aantekening van de variant van 2e spoorcoaching en de verschillende opleidingsonderdelen hiervan.

Investering

Twee dagdelen per week gedurende 9 maanden.
Deze opleiding kost € 6950,- (BTW-vrij).

De Opleiding tot bezielende Executive Coach

In deze opleiding verdiep je je kennis en vaardigheden, specifiek met betrekking tot het coachen van directeuren, ondernemers en andere leidinggevenden.

Aandachtspunten

 • De grondhouding van de executive (leiderschapsstijlen)
 • De grondhouding van de executive coach (w.o. mannelijke en vrouwelijke aspecten)
 • De praktijk van executive coaching (4 oefencliënten met intensieve supervisie)
 • Coachen met de Bezielingsplaten
 • Toepassing enneagrammatische handtekening en Voice Dialogue in leiderschap en ondernemerschap)
 • Vitaliteit in mens en organisatie
 • Verhouding directie en ondernemerschap
 • Verdieping intuïtieve vaardigheden

Inclusief

Een uitgebreid opleidingsboek, de kleine en de grote bezielingsplaten en supervisie.

Exclusief

Aan te schaffen literatuur van circa € 150,-.

Post-HBO diploma

Deze opleiding wordt afgesloten met een CPION-gecertificeerd post-HBO diploma Bezielende Executive Coach.

Investering

Drie dagdelen per week gedurende vier à vijf maanden.
Deze opleiding kost € 6950,- (BTW-vrij)

-o-o-o-
Lysbeth Beels schrijft: “Ik heb Adriaan leren kennen als een zeer inspirerende, vrolijke, betrokken, wijze coach en opleider,
die vanuit zijn brede ervaring en achtergrond vele mensen weet te raken in hun hart.
De mooie instrumenten, die hij heeft gecreëerd, zijn een bijzonder waardevolle toevoeging aan de praktijk van vele coaches.”
-o-o-o-

De Opleiding tot bezielende Relatiecoach

In deze opleiding verdiep je je kennis en vaardigheden, specifiek met betrekking tot relatievraagstukken.

Aandachtspunten

 • Grondhouding van de coach (meervoudige partijdigheid)
 • Toepassen kleine bezielingsplaten in relatievraagstukken
 • Toepassing enneagrammatische handtekening en Voice Dialogue in relationele vraagstukken
 • Aspecten van geweldloze communicatie
 • Individueel en in driegesprekken werken
 • Mannelijke/vrouwelijke aspecten in relatievraagstukken
 • Verheldering van verlangens en verantwoordelijkheden
 • Methoden van vergeving, zelfvergeving en zelfheling
 • Resultaatgerichtheid èn Relatiegerichtheid
 • Leiderschap èn ondernemerschap
 • Verdieping intuïtieve vaardigheden

Inclusief

Een uitgebreid opleidingsboek, de kleine en de grote bezielingsplaten, groepssupervisie over de coachtrajecten met oefencliënten en eenmaal een individueel supervisiegesprek met één van de drie supervisoren.

Exclusief

Aan te schaffen literatuur van circa € 150,-.

Post-HBO diploma

Deze opleiding wordt afgesloten met een CPION-geaccrediteerd post-HBO diploma Bezielende Relatiecoach.

Investering

Drie dagdelen per week gedurende vijf maanden.
Deze opleiding kost € 6950,- (BTW-vrij).

 

-o-o-o-
Jolanda P. schrijft: “Adriaan als coach aan het werk te zien is smullen.
Ongelooflijk leerzaam, prettig, aanstekelijk.
Alle verhalen, anekdotes, humor, emoties, oprechte interesse, geduld, tranen van het lachen en tranen van verdriet … zo mooi!
Ik ben dankbaar dat ik daar bij mocht zijn en daarvan heb mogen leren.”
-o-o-o-

Hoogendijk Next

Deze nieuwe afdeling van Hoogendijk Coaching en Opleiding is er speciaal voor jongeren tussen de 20 en 34 jaar.

De coachopleidingen van Hoogendijk zijn ‘in’ bij hooggevoelige en intuïtief begaafde mensen. Ook bij jongeren, die zich verbazen over hoe de wereld en de samenleving is georganiseerd en hoe dat in hun visie niet klopt met hoe mensen zijn in hun authenticiteit.

In deze opleiding leren jongeren hun (deels) verborgen wijsheid vrij en communiceerbaar te maken, in wisselwerking met leeftijdgenoten en met de opdrachten van de coachopleiding naar keuze.

Het gaat om jongeren, die …

 • het leven beschouwen als een ontwikkelingsweg met perspectieven waar zij zeer benieuwd naar zijn;
 • doorgaans hooggevoelig zijn en dit niet als last maar als lust willen ervaren door het in te zetten als professioneel talent;
 • beschikken over een relatief breder en dieper scala van intuïtieve vaardigheden, waardoor zij als coach sneller en effectiever kunnen werken;
 • hun relatief grotere wijsheid willen delen met anderen en vruchtbaar willen maken voor anderen;
 • zich verbazen over de manier waarop mensen met zichzelf, met het leven en met de samenleving omgaan en niet begrijpen waarom onze samenleving zo is ingericht zoals die is;
 • zich in de startblokken voelen staan om hun rol te spelen bij de creatie van een nieuwe wereld;
 • graag samen met leeftijdgenoten de beoogde ontwikkelingen willen doormaken en zich het vak van coach willen eigen maken.

Aandachtspunten

 • Grondhouding van de coach (meervoudige partijdigheid)
 • Met een buddy speciale ‘next’-opdrachten maken
 • Professioneel omgaan met intuïtieve vaardigheden
 • Mannelijke/vrouwelijke aspecten in leven en werk
 • Verheldering van verlangens en verantwoordelijkheden
 • Methoden van vergeving, zelfvergeving en zelfheling
 • Ondernemerschapsvraagstukken
 • Toepassen kleine bezielingsplaten
 • Toepassing enneagrammatische handtekening
 • Toepassing van Voice Dialogue in coachvraagstukken
 • Aspecten van geweldloze communicatie

Inclusief

Een uitgebreid opleidingsboek, de kleine (en de grote) bezielingsplaten, en supervisie over de coachtrajecten met oefencliënten.

Exclusief

Aan te schaffen literatuur van circa € 150,-.

Post-HBO diploma

Deze opleiding wordt afgesloten met een CPION-geaccrediteerd post-HBO diploma.

Investering

De opleidingskosten zijn afhankelijk van de opleiding naar keuze.

-o-o-o-
Marjanne de Boer schrijft: “Het is bijzonder om met en van de zeer ervaren coach Adriaan Hoogendijk ‘bij’ te leren in groepssupervisie.
Deskundig, helder en intuïtief stelt hij vragen die raak zijn, of geeft hij zijn reflectie weer.
Zo ontstaat er ruimte voor wat er echt speelt. Met speelsheid, wijsheid en humor.
Dit is genieten van ons mooie vak.”
-o-o-o-

Hoogendijk Plus

Heb je als coach al de nodige opleidingen gevolgd en als coach je verdienstelijk gemaakt, maar ben je toe aan een verdieping en misschien zelfs een nieuwe vertaalslag als coach?

Mogelijke aandachtspunten

 • Professioneel omgaan met intuïtieve vaardigheden
 • Persoonlijke vitalisering en bezieling
 • Methoden van vergeving, zelfvergeving en zelfheling
 • Toepassen kleine en grote bezielingsplaten
 • Toepassing enneagrammatische handtekening
 • Toepassing van Voice Dialogue in coachvraagstukken
 • Toespitsing in omgaan met angsten, rouw, verdriet, e.d.
 • Toespitsing in Relatiecoaching
 • Toespitsing in Executive Coaching
 • Toespitsing in Loopbaancoaching
 • Toespitsing in 2e Spoorcoaching

Investering, kosten en diplomering zijn afhankelijk van opleidingsovereenkomsten op maat. Ontdek in een vrijblijvend oriënterend gesprek wat wij jou kunnen bieden.

 


Is bezielend coachen ook iets voor jou?

Omdat onze opleidingen zo breed en diepgaand zijn, is het voor velen een interessante optie, of je nu net begint of al jaren ervaring hebt.

Voor beginnende coaches

Wil je een goede start maken als coach? Dan geeft deze opleiding je een brede basis aan coachtechnieken. Daarnaast ontwikkel je ook gelijk je intuïtieve vaardigheden, zodat je je ontwikkeling versnelt.

Voor gevorderde coaches

Zoek je vooral verdieping en meer inspiratie? Wil je een diepere verbinding maken met cliënten en jezelf? Je krijgt een handige uitbreiding van je kennis en vaardigheden, en brengt je intuïtieve vaardigheden naar een hoger niveau.

Voor managers die een relationele oriëntatie willen combineren met een resultaatgerichte oriëntatie

Coachend kunnen leiding geven is tegenwoordig essentieel voor betere resultaten. Naast resultaatgerichtheid is ook relatiegerichtheid een absolute noodzaak. Met deze opleiding krijg je degelijke handvaten hiervoor, en zet je voortaan niet alleen je hoofd, maar ook je hart, je gevoel en je intuïtie in om effectiever leiding te kunnen geven.

Als levensschool

De opleidingen werken ook als een levensschool; ze helpen je een diepe verbinding met jezelf te maken, meer verbondenheid met anderen te ervaren, anderen beter te kunnen begrijpen en moeiteloser met hen te kunnen werken.

Praktische informatie

Voorwaarden toelating: HBO-werk/denkniveau, een oriënterend c.q. toelatingsgesprek met Adriaan Hoogendijk en met Eliane van Beukering voor de Opleiding tot bezielende 2e Spoorcoach.

Alle vier de opleidingen bestaan vooralsnog uit individuele opleidingsprogramma’s. Tijdens de twee of drie intervallen tussen de opleidingssessies in, functioneert er een fijnmazige didactische opleidingsroute van: 1) zelf de coachopdrachten maken, 2) met een medestudent coachen, sparren, interviseren, oefenen, 3) literatuurstudie, 4) coachtrajecten met oefencliënten, 5) andere opdrachten voortkomend uit de leerroute en de opleidingssessies. De studenten moeten rekenen op een tijdsinvestering van minimaal drie dagdelen per week.

De opleiders in de vier opleidingen zijn: Adriaan Hoogendijk (tevens supervisor), Rob Hessels (tevens supervisor), Anne ter Berg (tevens supervisor), Sander van Hoek (tevens supervisor) en Eliane van Beukering in de Opleiding tot bezielende 2e Spoorcoach.

Uitgebreide informatie is ook te vinden op onze speciale site voor opleidingen: www.hoogendijkcoachopleidingen.nl.

10 uitgangspunten voor leren

 • Leren en ontwikkelen is voor iedereen die benieuwd is naar zijn eigen kern en deze op analytische wijze wil kunnen beschouwen.
 • Het is handig om het ‘niet-weten’ toe te laten, waardoor er ruimte ontstaat voor authentieke leerprocessen.
 • Startpunt van ontwikkeling is de rijkdom van ieders levensbagage. Ontwikkeling is geworteld in het erkennen van de overvloed aan reeds aanwezige kwaliteiten en het vruchtbaar inzetten daarvan.
 • Kern van het levensleerproces is het erkennen en transformeren van de eigen innerlijke hindernissen. Dit vraagt in de praktijk om een balans tussen speelsheid en diepgang, veiligheid en uitdaging.
 • Het eigen maken van visies en modellen is nodig voor adequate zelfsturing in het leven en voor het blijven uitbouwen van onze levenswijsheid.
 • Het vuur-element: het individuele ontwikkelverlangen is de stuwende kracht van het leren. Het is wenselijk om in alle levenssituaties de eigen drijfveren en fascinaties te blijven volgen. Zo is leven en leren een vitaliserend en bezielend proces.
 • Het lucht-element: reflectie op de eigen ontwikkelprocessen is cruciaal. Betekenis ontstaat in de uitwisseling van ideeën; vraagstukken worden vanuit verschillende invalshoeken benaderd. De innerlijke levensfilosoof zal zich hierdoor ontwikkelen.
 • Het water-element: de communicatie wordt met zorg voor afstemming vormgegeven. Men wordt tegemoet getreden vanuit betrokkenheid, empathie en een wens tot echt contact.
 • Het aarde-element: ontwikkelen is geen doel op zich; het vinden van antwoorden en het concretiseren en realiseren van resultaten geeft kracht en stevigheid. De professionele situatie is altijd vertrekpunt en einddoel van het leren.
 • Het resultaat van ieder leerproces is een mens die steeds beter zichzelf aanstuurt tot bezieling en vitaliteit, doordat hij zichzelf de levensvragen die opkomen blijft stellen. Een mens die vanuit de eigen ervaring met het positief inzetten van innerlijke hindernissen ook een besmettelijk voorbeeld kan zijn voor anderen.

-o-o-o-

 

Studenten zeggen na afloop van een opleiding bij Hoogendijk …

Studenten zeggen na afloop van een opleiding bij Hoogendijk …