Coachinstrument - Het Bezielingsspel - Hoogendijk Coaching en OpleidingHoogendijk Coaching en Opleiding

Coachinstrument – Het Bezielingsspel

Steeds wanneer je ergens tegenaan loopt in het leven, kun je het spel uit de kast halen en in drie kwartier tijd beschik je over twintig nieuwe perspectieven.

Ook in een coachingspraktijk garandeert deze methodiek voor een heel bijzonder coachingsgesprek.

 61,98 incl. BTW

Beschrijving

Het bezielingsspel als coachinstrument voor bezieling en geluk

Het Bezielingsspel wijst de weg naar concretisering van je verlangens én naar mogelijkheden tot transformatie van innerlijke hindernissen.

“Ieder mens wil gelukkig zijn. Dat kan door steeds meer te worden wie je eigenlijk bent. Met alle kwaliteiten die je in je hebt. Je wilt beminnen en bemind worden. Je wilt het liefst werken vanuit je echte drijfveren, want dan word je speels, creatief, vitaal en mooi. En je wilt het liefst leren wat jou ook echt fascineert, want dan word je opgewonden en ondertussen een deskundige op jouw eigen terrein.’”

Iedereen is bij wijze van spreken ‘een wandelende product-markt-combinatie’ en kan een unieke bijdrage leveren aan de samenleving. Maar allerlei innerlijke hindernissen staan dit en ons geluk regelmatig in de weg. Door Het Bezielingsspel te spelen wordt duidelijk hoe deze hindernissen te overbruggen zijn. En kunnen we weer verder met de ontwikkeling van ons eigen rijkdom: onze talenten, verlangens, liefde en wijsheid.

Een nieuwe wending

Het Bezielingsspel heeft iets magisch. U leert toveren met de toverinstrumenten die u ter beschikking staan. Tijdens het spelen staan u verschillende verrassingen te wachten. U wordt gestimuleerd om uw ontwikkelingsverlangens te ontdekken. En te realiseren met behulp van allerlei (verborgen) kwaliteiten in uzelf.

Het spel geeft een positieve verdieping en een nieuwe wending aan uw bestaan. Het spel bevat 88 levenskwaliteiten, die in principe iedereen in zich meedraagt. Het spel tovert de levenskwaliteiten in ons naar boven, die er nu juist in deze periode om vragen uitgepakt en gebruikt te worden.

Verlangen en kracht

Het spel wordt altijd gestart met een ontwikkelingsvraag. Die moet gebaseerd zijn op een ontwikkelingsverlangen, want waar verlangens zijn, daar ligt ook kracht. Ontwikkelingsvragen kunnen bijvoorbeeld zijn: ‘Hoe laat ik mijn verbondenheid toe?’ ‘Hoe ontdek ik mijn passie?’ ‘Hoe krijg ik spannender werk?’ ‘Wat heb ik nodig om authentieker te worden?’ ‘Hoe blijf ik in mijn werk in mijn kracht staan?’ ‘Hoe wordt mijn binnenwereld zichtbaar voor anderen?’

Ook voor de coach zelf is het spel interessant: ‘Hoe word ik een geduldige creatieve of uitdagende coach?’ ‘Hoe word ik een coach die wondertjes laat ontstaan in de gesprekken?’ ‘Hoe blijf ik benieuwd als coach?’

Onderdelen

Het is niet een spel in de zin van competitie. Vanuit de ontwikkelingsvraag worden er 24 kaartjes gelegd, vanuit het midden naar buiten, opeenvolgend:
• een vuur-, lucht-, water- en aardekaartje, met kenmerken die het meest faciliterend zijn ten behoeve van de verlangde ontwikkeling;
• 4 (van de 22) innerlijke hindernissen (schaduwkaartjes), die het meest bij de gewenste ontwikkeling in de weg staan;
• bij iedere innerlijke hindernis 3 kernkaartjes, die nu bij uitstek helpen om de betreffende innerlijke hindernis te transformeren, los te laten of een andere plek te geven in het leven;
• 4 resultaatkaartjes: een vuur-, lucht-, water- en aardekwaliteit, die bij uitstek aanwezig zijn, zodra de gewenste ontwikkeling achter de rug is.

Zo ontstaat er een vol speelbord. De opbrengst kan via het notatieschema op de website www.hoogendijkcoaching.nl worden ingevoerd om zo in een visueel prachtige uitvoering te kunnen worden uitgeprint. Daarmee kan de persoon in kwestie een week lang aan de slag: twee maal per dag vijf minuten kijken naar deze gekozen 24 kwaliteiten, in déze constellatie.

Het werken met het spel kan een uur in beslag nemen, maar evengoed twee uur of zelfs een heel dagdeel, naarmate de coach of trainer meer vragen stelt aan de cliënt of deelnemers.

Van elementen naar bezieling

Het Bezielingsspel is ontworpen door Adriaan Hoogendijk op basis van zijn eerder ontworpen Elementenvierhoek® (onderdeel van het ‘Koersonderzoek’), waarover hij publiceerde in zijn boeken Filosofie voor Managers, Loopbaanzelfsturing en De Schoonheid van Coachen.
De Elementenvierhoek is een vast onderdeel geworden van het coachings-instrumentarium van Hoogendijk en van de coaches die door hem en zijn collega’s zijn opgeleid.

Het spel als zelfcoach

Zodra u in het leven ergens tegenaan loopt, kunt u het spel uit de kast nemen en binnen een uur heeft u een aantal interessante handelingsperspectieven in kaart gebracht. U kunt het spel in principe dus alleen spelen, maar samen met een coach of met een andere vertrouweling geeft het meer diepgang en resultaat.

Als coach kunt u het spel gebruiken in een coachingsgesprek en als trainer in de begeleiding van een groep. Voor beide professies is een handleiding bijgesloten. In een coachingsprogramma creëert het spel ongevraagd een spoorboekje voor het verdere coachingstraject. In een team kan het spel een nieuwe teamspirit creëren.

Qua tijdsduur is het spel flexibel. Het werken ermee kan een uur in beslag nemen, maar evengoed twee uur, wanneer de coach of trainer meer vragen stelt aan de cliënt of deelnemers. Bij groepsgebruik kan men er zelfs een heel dagdeel voor uittrekken.

264 coachingsvragen

De 88 kaarten met de levensaspecten kunnen ook gebruikt worden buiten het spel om, bijvoorbeeld om in een coachings- of trainingssituatie mensen blind een kaart te laten trekken en daarover iets te laten vertellen. Het wonder van synchroniciteit als leermoment, nieuwe uitdaging of persoonlijk thema van de dag.

Bij alle 88 levensaspecten worden in de uitgebreide handleiding 3 coachingsvragen genoemd, als ondersteuning voor coaches en trainers.

Toepassingen

In allerlei situaties waar niet voldoende sprake is van bezieling of inspiratie, kan het spel wonderen verrichten. Tijdens het spelen ontstaan verrassingen. Ontwikkelingsverlangens worden ontdekt en kunnen worden gerealiseerd met behulp van (nog niet ontwikkelde) kwaliteiten.

De coach kan het spel gebruiken in bijvoorbeeld het tweede gesprek binnen een coachingstraject. Het spel daagt uit tot autonome zelfsturing. Tegelijkertijd blijkt het een spoorboekje te worden voor het verdere coachingstraject. Na een aantal gesprekken kan worden geconstateerd, dat vele gespreksthema’s eigenlijk al in het spel naar boven zijn gekomen. In de gesprekken erna gaat het wellicht om verwerking en verdere integratie.

Het spel kan in een training worden gebruikt, met een ongelimiteerd aantal mensen. Bij teamcoaching kan het spel zorgen voor een nieuwe teamspirit. Men kan kiezen voor een gezamenlijk gekozen ontwikkelingsvraag, maar ook kan iedereen zijn eigen ontwikkelingsvraag bedenken in het kader van zijn unieke bijdrage aan het werk in het team.

Voorbeelden en resultaten

Ontwikkelingsvragen kunnen zijn:
‘Hoe ontdek ik mijn passie?’,
‘Hoe krijg ik spannender werk?’,
‘Wat heb ik nodig om authentieker te worden?’,
‘Hoe blijf ik in mijn werk in mijn kracht staan?’,
‘Hoe wordt mijn binnenwereld zichtbaar voor anderen?’,
‘Hoe word ik een inspirerende leider?’,
‘Hoe neem ik ruimte in voor mijn talenten?’,
‘Hoe wordt mijn motivatie aanstekelijk voor anderen?’,
‘Hoe maak ik mijzelf zichtbaar?’
‘Hoe laat ik onleuke gevoelens stromen?’
‘Hoe ontdek ik de krijger in mijzelf?’

Deelnemers zijn altijd enthousiast over het aantal nieuwe ontdekkingen, die zij opdoen over zichzelf, hun toekomst, hun meest adequate volgende stap. “Ik weet nu wat ik moet gaan doen!”, “Ik ga voor mijzelf beginnen!” en “Ik weet nu wat ik wil gaan loslaten!” zijn voorbeelden van reacties.

Ontwikkelingsvragen voor de coach zelf kunnen zijn: ‘Hoe word ik een geduldige, creatieve of uitdagende coach?’ ‘Hoe word ik een coach die wondertjes laat ontstaan in de gesprekken?’ ‘Hoe blijf ik benieuwd als coach?’

De coach (of de cliënt zelf) kan een prachtige print maken van de uitkomst van het Bezielingspel op het Notatieschema elders op deze website.

Recensie

Voor een bespreking van vier verschillende coachingsspellen in de Volkskrant, klik hier. Wanneer u de uitgebreidere recensie over het spel van Audrey de Jong in het Tijdschrift voor Coaching wilt lezen, klik hier.

Workshops

Tweemaal per jaar verzorgt Adriaan Hoogendijk vanuit Hoogendijk Coaching en Opleiding workshops voor coaches en trainers ten behoeve van het gebruik van Het Bezielingsspel in professionele situaties. Maar ook voor eindgebruikers in organisaties en op congressen of studiedagen. Om optimaal gebruik te maken van het bezielingsspel kunt u ook een workshop voor coaches volgen bij Hoogendijk Coaching op Opleiding. Klik hier

Andere suggesties…

Adriaan Hoogendijk Coaching