Wie zijn wij? - Hoogendijk Coaching en OpleidingHoogendijk Coaching en Opleiding

Adriaan over het leven ...

'Vooral in de tweede levenshelft is het van belang om speels, dus creatief te blijven!'

Adriaan over het leven ...

'Niemand kan zó perfect je leven vormgeven als jijzelf!'

Adriaan over het leven ...

'Voor de concretisering van je levensmissie ontbreekt het je nooit aan de benodigde talenten!'

Adriaan over het leven ...

'Je grootste levensmissie ontstaat uit je diepste levenswond!'

Wie zijn wij?

drs. Adriaan HoogendijkOpleider tot coach, ontwikkelaar, schrijver, coach en public speaker

Adriaan studeerde wijsbegeerte en menswetenschappen. w.o. wetenschapsfilosofie, kunstfilosofie, kunstgeschiedenis, psychoanalyse, genderstudies, seksuologie en theologie. Hij studeerde af in de filosofie met een doctoraalscriptie over de polariteit tussen liefde en angst, wereldwijd een zeer actueel thema. Hierna volgde hij onder meer een pastoraal psychologische leergang (een andere passende opleiding bestond toen nog niet), omdat hij mensen wilde begeleiden op basis van volstrekte gelijkwaardigheid.

Hij vestigde zich als filosofisch consultant, maar ging na enkele jaren al werken onder de noemer van coach. Hij ontwikkelde in de jaren 80 al snel een nieuw instrumentarium, met veel verlangens-geöriënteerde coachopdrachten. Dat was in de tachtiger en negentiger jaren heel nieuw en werd door collega-coaches dan ook met met argus-ogen of zelfs met weerzin gevolgd. Adriaan werd door velen toegejuicht, maar ook als ‘enfant terrible’ gezien, en hoe dan ook vormde hij een ‘avant-garde’ in de studie- en beroepskeuzewereld en in loopbaancoachingsland.

Adriaan blijft voortdurend zijn instrumentarium actualiseren en uitbreiden, want de samenleving (mensen en beroepen en organisaties) is ook voortdurend in ontwikkeling. Zo is in 2016 de opvolger van De Schoonheid van Coachen verschenen onder de titel Bezielend Coachen (uitgeverij Business Contact). In zijn eigen ontwikkeling, die ook altijd maar gaande blijft en nooit ophoudt, volgde hij in de loop van de jaren vele management-trainingen, de MBTI, Organisatie-opstellingen bij het Hellingerinstituut, Extra-Zintuiglijk Waarnemen, Lichaamsbewustzijn en Lichaamswerk, en Talentencoaching.

Sinds 1987 (dus nu 30 jaar!) werkt Adriaan met veel plezier en bezieling als coach, loopbaancoach, relatiecoach, executive coach, kindercoach, outplacement-adviseur, trainer, opleider tot coach, schrijver (van inmiddels acht boeken) en spreker. In de loop der jaren gaf hij honderden lezingen en workshops in organisaties en tijdens congressen. Begin negentiger jaren ontwikkelde hij een uitgebreid coachinstrumentarium, waar intussen duizenden coaches in Nederland mee werken en waarvan honderdduizenden cliënten plezier hebben in hun zelfreflectie en zelfontwikkeling.

Adriaan draagt zijn ervaring en inzichten graag over aan andere coaches. Vanaf 1987 leidde hij, eerst vanuit Adviesbureau Hoogendijk, sinds 2010 vanuit Hoogendijk Coaching en Opleiding, met zijn collega’s intussen al zo’n 2000 mensen op tot loopbaan-, executive-, relatie-, en bezielingscoach, sinds 2010 door de Opleiding tot Bezielingscoach, een breed geoutilleerde vakopleiding, die door coaches ook wel gevolgd wordt als masterclass.

Hij publiceerde vele boeken en coachinstrumenten (zie producten en media). Hij maakte in de loop der jaren deel uit van verschillende adviesraden, zoals tijdschrift Loopbaan, Stichting Coach!, CMI, NOTE en Tijdschrift voor Coaching.

Meer over Adriaans’ visie en missie.

Rob HesselsLoopbaan- en Bezielingscoach

Rob is werkzaam als coach in de praktijk van Hoogendijk Coaching en Opleiding. Sinds begin jaren 90 werkte Rob in managementfuncties, maar de laatste acht jaar als coach en trainer, wat hem op het lijf geschreven is.

“Mijn stijl van werken is sterk geënt op Galilei ’s woorden: Je kunt een mens niets leren, je kunt hem wél helpen het in zichzelf te ontdekken. Het ontdekken van je ware levensmissie en die steeds weer als vertrekpunt nemen, dat leidt tot een vervuld leven en meer geluk. Jezelf tegenkomen wordt vaak gezien als iets negatiefs. Wat jammer vind ik dat! In een serie coachgesprekken ervaar je dat een uitgebreide ontmoeting met jezelf juist zeer ontroerend, inspirerend, helend en leerzaam is.”

Anne ter BergSupervisor

Anne is coach, trainer en supervisor. Haar kracht is de natuurlijke vitaliteit en bezieling die in ieder mens huist weer zichtbaar en voelbaar te maken. Met haar heldere waarneming en intuïtie kan ze snel tot de essentie komen. Haar insteek is het verbinden van hart, hoofd en lijf. Ze is gespecialiseerd in loopbaan-, vitaliteit-, burn-out & stress en ontwikkelvraagstukken. De methodieken waar ze graag mee werkt zijn onder meer lichaamsgericht werken, systemisch werken en Voice-Dialogue.

Roel WinkOpleider Coaching

Roel werkt sinds de 90-er jaren vanuit zijn eigen praktijk als loopbaanadviseur en coach. Binnen de Opleiding tot Bezielingscoach verzorgt Roel opleidingsdagdelen over onder meer de methodiek van elementenleer, biografisch werken, werken met de ‘innerlijke kinderschare’ en het werken met het Bezielingsspel.

drs. Annemieke RozemondOpleider Kerntransformatie

Annemieke studeerde sociale psychologie. Zij werkte zeven jaar bij de Spoorwegen als managementtrainer. Sinds veertien jaar begeleidt zij vanuit Rozemond Coaching mensen in werk naar een lichter leven. Haar focus ligt op innerlijke rust en waardering, haar specialiteit is coachen met meditatie en transformerende technieken, waaronder de methodiek van Kerntransformatie, die zij geeft binnen de Opleiding tot Bezielingscoach.

Saskia TeppemaOpleider Coaching

Saskia werkt als breed opgeleid coach sinds 1985 in haar eigen praktijk. Sinds enkele jaren heeft zij zich ook gespecialiseerd in de methodiek van vergeving en zelfvergeving en het daaraan gerelateerde circle-werk. Deze methodiek geeft zij graag door aan andere coaches.

Marjon WijsmanOpleider Voice Dialogue

Marjon begeleidt bij het ontwikkelen van zelfbewustzijn, waardoor mensen weer durven vertrouwen op hun innerlijke Kompas en handelen vanuit eigen kracht. Haar brede kennis van de verschillende methodieken zet zij speels en creatief in. Voice Dialogue is daarbij een krachtig instrument. In de opleiding tot Bezielingscoach zal zij deze kennis en ervaring graag met je delen.

Joost CrasbornOpleider Dynamisch Coachen

Joost Crasborn werkt vanuit zijn eigen bedrijf CrasbornCoaching. Hij heeft ruime ervaring als senior trainer en coach. Hij laat zich leiden door enkele heldere uitgangspunten: hou het simpel, focus en doe wat werkt; kom vanuit ambitie en kracht in actie; wees open en direct. Hij is medeauteur van de bestseller Hoe-boek voor de coach. “Ik geniet van de open ontmoeting en van de ontwikkeling van de gecoachte”.

Christel NausOpleider Persoonlijk Ondernemerschap, Loopbaanzelfsturing en Coachen op de Bezielingsplaten

Christel is meer dan 30 jaar professioneel actief op het gebied van mens en werk, bij overheden en in het bedrijfsleven. Zij heeft vooral geleerd te ondersteunen en inspireren tot meer zelfsturing bij vele complexe levens- en loopbaanvraagstukken. Ook qua ontwikkeling en uitvoering van programma’s en ook als inkoper van diensten op dit gebied. Vanuit haar eigen onderneming werkt zij met individuele cliënten, maar ook met samenwerkingspartners voor en in organisaties. Ze houdt ervan zaken in beweging te krijgen en wil graag mensen helpen om meer vanuit bezieling en authenticiteit hun weg in loopbaan en leven te vinden.

Annette Nobuntu MulOpleider Relatiecoaching

Annette volgde, vanuit de jeugdhulpverlening, een opleiding tot relatie- en gezinstherapeut en heeft zij sinds 1990 haar eigen praktijk KernTact. Zij werkt voor en in organisaties. Ook daar gaat het om de balans tussen autonomie en verbondenheid. Zij is als supervisor, trainer, coach en organisatieadviseur werkzaam in het onderwijs, zorg en bedrijfsleven.

ir. Ruur BoersmaLid Adviesraad

Ruur studeerde landbouwplantenteelt en communicatie aan de Universiteit van Wageningen, was vervolgens 18 jaar universitair docent, volgde een post-HBO opleiding tot coach, werkt thans als studentendecaan aan de Universiteit Wageningen en heeft daarnaast een eigen praktijk als coach. Haar website is: www.sofidia.nl.

drs. Lisette ThooftLid Adviesraad

Zij is columniste en schrijfster van circa 22 boeken, over vele levensgebieden, maar met name over gender- en relatievraagstukken enerzijds en spiritualiteit anderzijds. Zij treedt regelmatig op als public speaker. Zij studeerde Engelse taal en letterkunde, en volgde verschillende coachopleidingen. Haar website is: www.lisettethooft.nl.

drs. Mieke BoumaLid Adviesraad

Mieke is coach, schrijfcoach, trainer, opleider en storyteller. Zij is oprichter van en opleider aan de Storytelling Academy, en heeft vier boeken geschreven. Zij volgde opleidingen aan de Universiteit: Theaterschool, Theaterwetenschappen, en diverse opleidingen tot trainer. Haar websites zijn: www.miekebouma.nl en www.storytellingacademy.nl.

 

Joke van ZonLid Adviesraad en Klankbordgroep

Joke is coach en opleider in het HBO. Zij heeft een eigen praktijk als coach, is master HRM en Nederlandse taal en letteren, volgde coachopleidingen en is in de praktijk van haar professionele activiteiten altijd bezig met het faciliteren van bezieling en bevlogenheid in haar studenten, collega’s en cliënten. Zie www.jokevanzon.nl.

Esther RoelofsAdviseur Klankbordgroep Opleiding

Esther heeft een praktijk als loopbaancoach en relatiecoach in Groningen. Als oud-student is zij betrokken bij de procedures die de kwaliteit en de kwaliteitsverbeteringen moeten borgen van de Opleiding tot Bezielingscoach. Esther maakt als adviseur deel uit van de Klankbordgroep, die verbeteringen voorstelt om die vervolgens ter beoordeling te overleggen aan de Raad van Advies. Haar website is: www.estherroelofs.nl.

drs. Trudy van den BergAdviserende Relatie

Trudy van den Berg studeerde onderwijskunde en vervulde vele functies zoals directeur P&O in het bedrijfsleven. Daarna zette zij haar eigen coachbureau 2beffective op. Daarnaast werkt zij thans als interim HRM transitie manager in een overheidsorganisatie.

mr. Gert WesterveldLid Geschillencommissie

Gert studeerde rechten, werkte bij een ministerie, maakte daarna de ommezwaai naar coaching vanuit een eigen praktijk. Daarnaast werkte hij als docent ethiek in het hoger beroepsonderwijs.

José NeeringLid Geschillencommissie

Docent MBO-Facilitair, coach en therapeut.

prof. dr. Hans GerdingAdviserende Relatie

Hans studeerde wijsbegeerte en parapsychologie. Hij was als afgestudeerd filosoof ook betrokken bij de ontwikkeling van het praktisch toepassen van de filosofie als filosofisch consultant. Hij promoveerde op een proefschrift over het denken van de filosoof Kant in verband met paranormale verschijnselen. Hij was directeur van het Parapsychologisch Instituut in Utrecht en hoogleraar aan de Universiteit van Leiden.

drs. Lysbeth BeelsAstrologisch Consultant

Lysbeth studeerde sociale psychologie, symbolische psychologie, NLP en astrologie. Na in dienst te zijn geweest bij enkele adviesbureaus en een grote bank als assessment psycholoog, trainer, opleidingsfunctionaris, ontwikkelaar en coach, werkt ze sinds 12 jaar vanuit haar praktijk Mercuria, waarin ze zowel als coach beschikbaar is als ook als astrologisch consultant.

drs. Denise van de VenBezielde relatie

Denise studeerde theaterwetenschappen, maar is intussen al meer dan twintig jaar een bezielde en bezielende uitvaartbegeleider en ook stervensbegeleider. Zij kan haar werk doen in grote afstemming met betrokkenen op basis van haar sterk ontwikkelde intuïtieve kwaliteiten. De grote missie van haar verschillende werkzaamheden is het mogelijk maken en brengen van liefde en heling.

Adriaan Hoogendijk Coaching