Wie zijn wij? - Hoogendijk Coaching en OpleidingHoogendijk Coaching en Opleiding

Adriaan over het leven ...

'Vooral in de tweede levenshelft is het van belang om speels, dus creatief te blijven!'

Adriaan over het leven ...

'Niemand kan zó perfect je leven vormgeven als jijzelf!'

Adriaan over het leven ...

'Voor de concretisering van je levensmissie ontbreekt het je nooit aan de benodigde talenten!'

Adriaan over het leven ...

'Je grootste levensmissie ontstaat uit je diepste levenswond!'

Wie zijn wij?

drs. Adriaan HoogendijkTopcoach, Opleider tot coach, ontwikkelaar, schrijver en public speaker

Adriaan studeerde wijsbegeerte en menswetenschappen. w.o. wetenschapsfilosofie, kunstfilosofie, kunstgeschiedenis, psychoanalyse, genderstudies, seksuologie en theologie. Hij studeerde af in de filosofie met een doctoraalscriptie over de polariteit tussen liefde en angst. Hierna volgde hij onder meer een pastoraal psychologische leergang (een andere passende opleiding bestond toen nog niet), omdat hij mensen wilde begeleiden op basis van volstrekte gelijkwaardigheid.

Hij vestigde zich als filosofisch consultant, maar ging na enkele jaren werken onder de noemer van coach en loopbaancoach. Hij ontwikkelde in de jaren 80 een nieuw instrumentarium met veel verlangens-geöriënteerde coachopdrachten. Adriaan werd door velen toegejuicht, maar ook als ‘enfant terrible’ gezien, en hoe dan ook vormde hij een ‘avant-garde’ in de coachings- en loopbaancoachingsland.

Adriaan blijft voortdurend zijn instrumentarium actualiseren en uitbreiden, want de samenleving (mensen en beroepen en organisaties) is ook voortdurend in ontwikkeling. Zo is in 2016 de opvolger van De Schoonheid van Coachen (14e druk) verschenen onder de titel Bezielend Coachen (uitgeverij Business Contact). In zijn eigen ontwikkeling, die ook altijd gaande blijft, volgde hij in de loop van de jaren vele trainingen op het gebied van menselijke ontwikkeling.

Sinds 1987 (dus nu 33 jaar) werkt Adriaan met veel plezier en bezieling als coach, loopbaancoach, relatiecoach, executive coach, kindercoach, outplacement-adviseur, trainer, opleider tot coach, schrijver en public speaker. In de loop der jaren gaf hij honderden lezingen en workshops in organisaties en tijdens congressen. Met het door hem ontwikkelde en uitgebreide coachinstrumentarium, heeft hij intussen al duizenden coaches in Nederland opgeleid. En dat betekent dat minstens honderdduizenden cliënten van coaches daarvan plezier hebben in hun zelfreflectie en zelfontwikkeling.

Sinds 2010 leidt hij de Opleiding Bezielend Coachen, Bezielende Loopbaancoaching en Bezielende Relatiecoaching. Stuk voor stuk breed geoutilleerde vakopleidingen, die door coaches ook wel gevolgd worden als Masterclass, als Levensschool of als Leiderschapsontwikkeling.

De boeken (en methodieken) die hij tot nu toe schreef:
Spreekuur bij een filosoof (1988)
Filosofie voor managers (1990)
Loopbaanzelfsturing, bezieling en vitaliteit (2000) (24e druk)
De schoonheid van coachen (2004) (14e druk)
De magie van coachen (2009 – met Annelies Kraan)
De tweede levenshelft (2013)
Geluk voor gevorderden (2017)
Bezielend Coachen (2017)

De coachinstrumenten die hij tot nu toe ontwikkelde:
Het Bezielingsspel (2008)
De grote Bezielingsplaten (2008)
De app Ontwikkelimpuls (2018)
De kleine Bezielingsplaten (2018)
Het Complimentenfeest (2020) 

De actuele boeken zijn: Loopbaanzelfsturing, Bezieling en Vitaliteit (Business Contact), Bezielend Coachen (Business Contact) en Geluk voor Gevorderden (Uitgeverij Balans), allen verkrijgbaar via deze site. Vijf nieuwe boeken zijn in aankomst. Hij maakte in de loop der jaren deel uit van verschillende adviesraden, zoals tijdschrift Loopbaan, Stichting Coach!, CMI, NOTE en Tijdschrift voor Coaching.

Meer over Adriaans’ visie en missie.

Rob HesselsOpleider tot coach, supervisor

Rob heeft een praktijk als coach en is opleider en supervisor bij de coachopleidingen van Hoogendijk. Sinds begin jaren 90 werkte Rob in managementfuncties, maar is inmiddels al langere tijd actief als coach en trainer, wat hem op het lijf geschreven is.

“Mijn stijl van werken is sterk geënt op Galilei ’s woorden: Je kunt een mens niets leren, je kunt hem wél helpen het in zichzelf te ontdekken. Het ontdekken van je ware levensmissie en die steeds weer als vertrekpunt nemen, dat leidt tot een vervuld leven en meer geluk. Jezelf tegenkomen wordt vaak gezien als iets negatiefs. Wat jammer vind ik dat! In een serie coachgesprekken ervaar je dat een uitgebreide ontmoeting met jezelf juist zeer ontroerend, inspirerend, helend en leerzaam is.”

Anne ter BergOpleider tot coach, supervisor

Anne is coach, trainer en supervisor. Haar kracht is de natuurlijke vitaliteit en bezieling die in ieder mens huist weer zichtbaar en voelbaar te maken. Met haar heldere waarneming en intuïtie kan ze snel tot de essentie komen. Haar insteek is het verbinden van hart, hoofd en lijf. Ze is gespecialiseerd in loopbaan-, vitaliteit-, burn-out & stress en ontwikkelvraagstukken. De methodieken waar ze graag mee werkt zijn onder meer lichaamsgericht werken, systemisch werken en Voice-Dialogue.

Roel WinkOpleider tot coach

Roel werkt sinds de 90-er jaren vanuit zijn eigen praktijk als loopbaanadviseur en coach. Binnen de Opleiding tot Bezielingscoach verzorgt Roel opleidingsdagdelen over onder meer de methodiek van elementenleer, biografisch werken, werken met de ‘innerlijke kinderschare’ en het werken met het Bezielingsspel.

Joost CrasbornOpleider dynamisch coachcontact

Joost Crasborn werkt vanuit zijn eigen bedrijf CrasbornCoaching. Hij heeft ruime ervaring als senior trainer en coach. Hij laat zich leiden door enkele heldere uitgangspunten: hou het simpel, focus en doe wat werkt; kom vanuit ambitie en kracht in actie; wees open en direct. Hij is medeauteur van de bestseller Hoe-boek voor de coach. “Ik geniet van de open ontmoeting en van de ontwikkeling van de gecoachte”.

Lian Kasper, MSc.Opleider wereldtransformatie

Lian betrekt, onder andere als landschapsarchitect, graag mensen bij landschap en natuur. Na haar bijscholing tot bezielingscoach doet ze dit als coach, trainer en programmamaker. Ze gebruikt o.a. ‘Het werk dat weer verbindt’ van Joanna Macy, om mensen te laten omgaan met de huidige milieu- en wereldproblemen, om zowel betrokken als gezond te blijven, hun plek te vinden en zich (weer) te verbinden met zichzelf, elkaar èn de natuur.

Marjon WijsmanOpleider in Voice Dialogue

Marjon begeleidt bij het ontwikkelen van zelfbewustzijn, waardoor mensen weer durven vertrouwen op hun innerlijke Kompas en handelen vanuit eigen kracht. Haar brede kennis van de verschillende methodieken zet zij speels en creatief in. Voice Dialogue is daarbij een krachtig instrument. In de opleiding tot Bezielingscoach zal zij deze kennis en ervaring graag met je delen.

Annette Nobuntu MulOpleider relatiecoaching

Annette volgde, vanuit de jeugdhulpverlening, een opleiding tot relatie- en gezinstherapeut en heeft zij sinds 1990 haar eigen praktijk KernTact. Zij werkt voor en in organisaties. Ook daar gaat het om de balans tussen autonomie en verbondenheid. Zij is als supervisor, trainer, coach en organisatieadviseur werkzaam in het onderwijs, zorg en bedrijfsleven.

Saskia TeppemaOpleider relatiecoaching

Saskia werkt als breed opgeleid coach sinds 1985 in haar eigen praktijk. Sinds enkele jaren heeft zij zich ook gespecialiseerd in de methodiek van vergeving en zelfvergeving en het daaraan gerelateerde circle-werk. Deze methodiek geeft zij graag door aan andere coaches.

Sander van HoekOpleider loopbaanzelfsturing

Sander verzorgt samen met Adriaan de onderdelen loopbaanzelfsturing en coaching met behulp van de Bezielingsplaten. Zijn missie is het om de samenleving weer te laten stralen. Hij doet dat onder andere door zich in te zetten voor mannenemancipatie, zodat mannen weer in contact kunnen komen met hun gevoelens, gaan staan voor waar ze in geloven en hun eigen grootsheid durven omarmen. In zijn coachpraktijk leidt hij zijn cliënten naar een krachtig, evenwichtig en zinvol leven.

ir. Ruur BoersmaLid Adviesraad

Ruur studeerde landbouwplantenteelt en communicatie aan de Universiteit van Wageningen, was vervolgens 18 jaar universitair docent, volgde een post-HBO opleiding tot coach, werkt thans als studentendecaan aan de Universiteit Wageningen en heeft daarnaast een eigen praktijk als coach. Haar website is: www.sofidia.nl.

drs. Lisette ThooftLid Adviesraad

Zij is columniste en schrijfster van circa 22 boeken, over vele levensgebieden, maar met name over gender- en relatievraagstukken enerzijds en spiritualiteit anderzijds. Zij treedt regelmatig op als public speaker. Zij studeerde Engelse taal en letterkunde, en volgde verschillende coachopleidingen. Haar website is: www.lisettethooft.nl.

drs. Mieke BoumaLid Adviesraad

Mieke is coach, schrijfcoach, trainer, opleider en storyteller. Zij is oprichter van en opleider aan de Storytelling Academy, en heeft vier boeken geschreven. Zij volgde opleidingen aan de Universiteit: Theaterschool, Theaterwetenschappen, en diverse opleidingen tot trainer. Haar websites zijn: www.miekebouma.nl en www.storytellingacademy.nl.

 

mr. Gert WesterveldLid Geschillencommissie

Als jurist van oorsprong, ziet Gert graag dat mensen tot hun recht komen; gaan dóen waarvoor ze gekomen zijn. Omdat zingeving en besef van eigenwaarde(n) daarbij inspireren, studeerde hij later parttime theologie en was gastdocent ethiek. Zijn motto ‘Werken door wie je bent’ helpt je je thuis te voelen, waar je ook bent. Daarvan maakt Gert sinds 1994 zijn werk als zelfstandig (loopbaan)coach in Utrecht. Daarvoor werkte Gert bij een psychiatrisch ziekenhuis, universiteiten (o.a. studetendecaan) en bij het ministerie van onderwijs.

José NeeringLid Geschillencommissie

José is Coach, therapeut en docent. Ze werkte na de Nieuwe Leraren Opleiding in het Mbo, had een staffunctie bij de Gerrit Rietveld Academie en functies buiten het onderwijs (o.a. auteur en algemeen manager). Ze had vaak de zorg voor procedures en kwaliteit onder haar hoede. In de 2e fase van haar loopbaan ontwikkelde zij zich tot bevoegd therapeut in diverse healing richtingen (Reconnection, Aurahealing, Reiki enz.) en tot coach (zoals systemisch werk en opstellingen, levens-, loopbaan- en relatiecoach).

drs. Annemieke RozemondOpleider Kerntransformatie

Annemieke studeerde sociale psychologie. Zij werkte zeven jaar bij de Spoorwegen als managementtrainer. Sinds 1997 begeleidt zij vanuit Rozemond Coaching mensen in werk naar een lichter leven. Haar focus ligt op innerlijke rust en waardering, haar specialiteit is coachen met meditatie en transformerende technieken, waaronder de methodiek van Kerntransformatie.

Rob van ViegenManagementtrainer

Rob van Viegen is loopbaancoach en executive coach. Hij coacht en traint groepen leidinggevenden en professionals onder meer met behulp van een Boeing 737 flight simulator/luchtverkeersleiding centrum. De manier van communiceren en samenwerken in de luchtvaart zorgt voor supereffectief gedrag en daar kan elk team uit elke branche veel van leren. Hoe leuker en spannender een training, hoe meer er blijft hangen bij de deelnemers. Rob is in staat om mensen die echt vastgelopen zijn, weer in beweging te krijgen, met humor en concrete acties.

drs. Trudy van den BergAdviserende Relatie

Trudy van den Berg studeerde onderwijskunde en vervulde vele functies zoals directeur P&O in het bedrijfsleven. Daarna zette zij haar eigen coachbureau 2beffective op. Daarnaast werkt zij thans als interim HRM transitie manager in een overheidsorganisatie.

Esther RoelofsAdviseur Klankbordgroep Opleiding

Esther heeft een praktijk als loopbaancoach en relatiecoach in Groningen. Als oud-student is zij betrokken bij de procedures die de kwaliteit en de kwaliteitsverbeteringen moeten borgen van de Opleiding tot Bezielingscoach. Esther maakt als adviseur deel uit van de Klankbordgroep, die verbeteringen voorstelt om die vervolgens ter beoordeling te overleggen aan de Raad van Advies. Haar website is: www.estherroelofs.nl.

Hanneke van GompelDe Inspiratiebron

Hanneke heeft (tot nu toe) drie boeken geschreven onder de noemer Van Denken Naar Voelen. De essentie dus van de culturele ontwikkelingen waarin wij ons bevinden. Haar kwaliteit is het om in korte zinnen levenswijsheid te verspreiden en daarom onderhoudt zij met haar team de Faceboekpagina De Inspiratiebron.

drs. Lysbeth BeelsAstrologisch Consultant

Lysbeth studeerde sociale psychologie, symbolische psychologie, NLP en astrologie. Na in dienst te zijn geweest bij enkele adviesbureaus en een grote bank als assessment psycholoog, trainer, opleidingsfunctionaris, ontwikkelaar en coach, werkt ze sinds 12 jaar vanuit haar praktijk Mercuria, waarin ze zowel als coach beschikbaar is als ook als astrologisch consultant.

Annemieke Rodenburgaurareading en stilteretraites

Annemieke werkt in haar praktijk onder meer als aurareader en zij organiseert regelmatig stiltedagen en stilteretraites (januari en juni). Haar intuïtieve talenten zijn van harte aanbevolen.

drs. Denise van de VenBezielde relatie

Denise studeerde theaterwetenschappen, maar is intussen al meer dan twintig jaar een bezielde en bezielende uitvaartbegeleider en ook stervensbegeleider. Zij kan haar werk doen in grote afstemming met betrokkenen op basis van haar sterk ontwikkelde intuïtieve kwaliteiten. De grote missie van haar verschillende werkzaamheden is het mogelijk maken en brengen van liefde en heling.

Caroline van Dullemenmarketingadviseur

Caroline is communicatie adviseur en -coach en heeft al jarenlang een succesvol communicatiebureau in Eindhoven. Caroline helpt ondernemers graag op weg naar een succesvolle praktijk of onderneming. Zij begeleidt je met het opzetten van een website, social media en met jouw eigen persoonlijke presentatie. Ook coacht zij mensen in het vinden van balans tussen werk en privé. Want dat is ook bekend van ondernemers met veel werklust: het blijft een uitdaging om tijdig  rust en nieuwe energie te vinden.