Adriaans' visie en missie - Hoogendijk Coaching en OpleidingHoogendijk Coaching en Opleiding

Adriaans’ visie

‘We hebben verlangens, maar ook angsten om die verlangens te realiseren. We geloven graag in goedheid, maar die blijkt niet altijd in werking. We willen graag veiligheid, maar het leven blijkt dat niet te geven. Het is dus van belang om geëmancipeerd om te gaan met onleuke emoties en innerlijke hindernissen in het leven. Ook al lijken we soms te leven in een samenleving waarin mensen verplicht gelukkig moeten zijn. Dus: van Crisis naar Kans, en van Zielig naar Bezield! “Het voordeel van de bodem raken is dat er daarna weer een weg omhoog is. Je kunt rouwen om wat er niet is, maar je kunt ook kijken naar wat er weer komt bovendrijven”, zei Marco Borsato. En zo is het!’

Uit Adriaans vakboek voor coaches De Schoonheid van Coachen:

“Maieutiek is Oud-Grieks voor vroedvrouwenkunde. Socrates vertelde op de markt in Athene niet hoe de werkelijkheid in elkaar steekt en hoe mensen moeten leven, maar hij stelde aan zijn toehoorders vragen. Met het oogmerk, dat zij, tijdens hun beantwoording ervan, nieuwe inzichten zouden krijgen, die eigenlijk al in henzelf verstopt zaten, maar die nog niet op bewust niveau aanwezig waren. Zijn vragen zetten zijn toehoorders aan tot zelfstandig en authentiek denken. Net als een vroedvrouw haalde hij er dus iets uit, wat er al inzat.”

In coaching wordt de ‘maieutiek’ door cliënten als bevredigend ervaren. Want het geeft de mogelijkheid om zelf je eigen antwoorden en oplossingen te vinden.

Adriaans’ missie

‘Het is fijn als mensen meer in contact komen met hun ziel, want daarin liggen hun diepere talenten, hun kracht, hun ‘oude wijsheid’, hun liefde en hun missie!’ Onze ziel bevat een overvloed aan liefde. Dat kan ook niet anders, want liefde vormt de basisstructuur van alles wat er is. Onverlet natuurlijk, dat we daar ook flink van vervreemd kunnen raken. Waardoor we ons verloren kunnen voelen in de afgescheidenheid, met alle consequenties vandien. Maar het is altijd mogelijk om ons contact met onze ziel te herstellen en te verstevigen. Daardoor gaan we ons gelukkiger gaan voelen. En voelen we ons meer verbonden voelen met alle andere mensen, en zullen we een wandelend geschenk worden in de wereld.

Lemniscaat

De twee o’s uit de naam Hoogendijk zijn met elkaar verbonden tot een Lemniscaat. Die staat voor de wisselwerking met de wereld. Het delen van ideeën, ervaringen en idealen met anderen. En voor de wisselwerking met jezelf. Het is een voortdurende uitdaging om contact te houden met je eigen verlangens, maar ook om de betekenisvolle realiteit van het hier-en-nu tot je door te laten dringen als betekenisvol voor het ontwikkelingsstadium waarin je je bevindt.

Door het leven heen word je uitgedaagd je schaduwkanten te transformeren, waardoor je innerlijke ruimte toeneemt voor tot nu toe onontgonnen kwaliteiten en talenten, èn waardoor er nieuwe wijsheid ontstaat. Met hakkelen en stotteren, vallen en opstaan, want het blijft structureel struikeltijd in het leven! De Lemniscaat daagt voor de één uit om te leren schenken en voor de ander om te leren ontvangen. Het is een spelen met de balans tussen schenken en ontvangen. In iedere relatie en in alle activiteiten.

Ontwikkelen zielstalenten en intuïtie

Het is ook een missie om onze diepere en bijzondere zielstalenten tot ontwikkeling te brengen, waardoor onze intuïtie er weer mag zijn en zich verder mag ontwikkelen. Dat we de signalen van ons ‘wijze’ lichaam weer gaan voelen en begrijpen. Dat we gevoel krijgen voor wat er zich afspeelt op energetisch niveau. In onszelf, tussen ons en anderen, tussen anderen én in de wereld. Het gaat hier om de rijke wereld die naar de normen van de wetenschap niet meetbaar, herhaalbaar, verifieerbaar of logisch navolgbaar is. Niets van deze levenskunst hoeft meer te worden bewezen of te onderbouwd. Dus het leven mag voluit worden gevierd.